Contactgegevens
Kleuvenstee 15
9403 LT  Assen
Home
Op advies van de KNMT wordt de niet spoedeisende zorg opgeschort.
De maatregelen zijn verlengd en gelden nu tot en met 28 april.

Aangepaste openingstijden ivm Covid-19 Zie hiervoor de pagina bereikbaarheid.

Meer informatie over Covid-19 en de gevolgen voor de tandheelkunde vindt u hier.


De motivatie van dit advies van de beroepsvereniging KNMT:

De ontwikkelingen rond de bestrijding van het coronavirus zijn in een volgende, urgente fase gekomen. Tot op heden hebben wij de adviezen van het RIVM gevolgd en u daarover geÔnformeerd. Inmiddels is de situatie dusdanig dat wij daar gemotiveerd van gaan afwijken.

Het KNMT-bestuur adviseert haar leden (tandartsen, orthodontisten en kaakchirurgen) om met ingang van maandag 16 maart 2020 en in ieder geval geldend tot 6 april 2020 de reguliere zorgverlening op te schorten en over te gaan op het uitsluitend behandelen van spoed bij niet-coronapatiŽnten. Het is op dit moment van het grootste belang om sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en daarmee de verspreiding van het virus af te remmen.

De maatschappelijke verantwoordelijkheid die we hiermee nemen, wordt op dit moment nog niet ondersteund door adviezen van de overheid. Wij menen het advies toch te moeten geven omdat in de tandheelkunde, meer nog dan in andere beroepen, gewerkt wordt met aerosolen*. Aerosolen zijn bij uitstek een transportmiddel voor virussen. Desalniettemin is het stoppen met verlenen van niet-spoedeisende zorg een belangenafweging die praktijkhouders uiteindelijk zelf moeten maken.


*Aerosolen zijn kleine vochtdruppeltjes in de lucht die lang aanwezig kunnen blijven.

Zorgmail:
In verband met privacy wetgeving verzenden wij mail via zorgmail. Voor een uitleg klik hier.
Het door u ontvangen bericht waarin u wordt verzocht een button aan te klikken is door ons verzonden.

Tandarts Praktijk Marsdijk
Tandartsen Wigchert L J M & Wigchert M A


E info@tandartspraktijkmarsdijk.nl
I www.tandartspraktijkmarsdijk.nl


Openingstijden:

Maandag t/m donderdag 8.15 - 17.00
Vrijdag 8.15 - 13.00

Voor afspraken en/of vragen zij wij bereikbaar
van maandag t/m vrijdag tot 13.00 uur
onder telefoonnummer (0592) 345 953